Under många år har församlingen jobbat med klädinsamling i Hebron, Rölanda. Kläderna sorteras i olika kategorier när de packas. Ett gäng daglediga utför detta stora, fantastiska arbete. En gång i månaden samlas några damer för att laga och sy. När tillräckligt med kläder är packat kommer en lastbil och kör kläderna till Rumänien där en del hamnar i second hand och en del delas ut till behövande.

Välkommen att lämna in kläder och textiler.

Till: Hebron, Rölanda

Lämna rena och hela
(ev lagningsbara) kläder och terxtiler.