Jesu missionsbefallning är utgångspunkt för församlingens internationella arbete:
 
Jesus talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. 
(Matteus 28:19-20)

Apostlagärningarna visar oss att den första kristna församlingens frimodiga förkunnelse av evangelium, åtföljdes av ett starkt socialt engagemang för de fattiga. Evangelium och ett ansvar för medmänniskorna ska följas åt, vilket också mycket tydligt visas i Jakobs brev där sambandet mellan tro och gärningar tydliggörs.

Församlingens missionsåtaganden finansieras genom en kollekt varje månad samt med de gåvor som kommer in till vår missionskassa.

Aktuella missionsengagemang
  • Bibeläventyret 4, 5 klasserna Ed
  • Bibelskola Väst
  • Thailand SPM Pastor nystartad församling
  • Fadderbarn i Indien Söndax
  • Fadderbarn Rumänien
  • Maria Karlsson Slumskola Bangladesh
  • Svante Hector (IBRA)